ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κοινοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πωμού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Βαγγέλης Στυλιανού (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99386950
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Διονυσίου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99569294
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ξενοφών Ματθαίου
Τηλέφωνα: 99616700
   
Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Νικολάου
Τηλέφωνα: 99761694
   
Ονοματεπώνυμο: Σωτήρης Παπαχριστοφή
Τηλέφωνα: 99575088
   
Ονοματεπώνυμο: Σίμος Σπύρου
Τηλέφωνα: 99632669
   
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Μιχαήλ
Τηλέφωνα: 99941842
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Μάρω Διογένους (Γραμματέας)
Τηλέφωνα:  99845718
Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
 
 
 
 
 
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.